Aktualności


Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych miło nam poinformować, że czasopismo Wiadomości Chemiczne ma 20 punktów ministerialnych.


Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu o badaniach, nad którymi pracuje grupa prof. Sławomira Boncla, członka naszego Towarzystwa, laureata nagrody PTChem za wyróżniające osiągnięcia naukowe z roku 2016.


W czerwcu 2021 ukazał się specjalny numer czasopisma dydaktycznego Chemistry Teacher International poświęcony polimerom, a w nim artykuł polskiego zespołu: Stanisław Penczek, Julia Pretula, Stanisław Słomkowski "Ring-opening polymerization" ...


Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik ZG PTChem, prof. Maciej Jarosz sygnowali w dniu 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce”. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce i jest kluczowym instrumentem wykonawczym „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon