Składki


Składki członkowskie PTChem (płatne do końca I kwartału)

członkowie zwyczajni:

80 zł

nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich) :

30 zł

emeryci, studenci i doktoranci:

25 zł

prenumerata Wiadomości Chemicznych:

60 zł brutto (dla aktywnych członków PTChem, po opłaceniu składki członkowskiej)

 

Nazwa rachunku: Składki członkowskie
IBAN: PL53 1600 1462 1024 7674 0000 0028
SWIFT/BIC:PPABPLPK
 
Nazwa rachunku: Prenumerata Wiadomości Chemicznych
IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029
SWIFT/BIC:PPA BPLPK

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon