Składki


Składki członkowskie PTChem

członkowie zwyczajni:

80 zł

nauczyciele (dotyczy nauczycieli szkół podstawowych i średnich) :

30 zł

emeryci, studenci i doktoranci:

25 zł

prenumerata Wiadomości Chemicznych:

60 zł brutto do składki członkowskiej (płatne do końca I kwartału)

 

Numer konta bankowego, na które należy wnosić składki członkowskie: 

Bank BNP Paribas S.A.
54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

kod BIC: PPABPLPK

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon