65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego


W dniach 18-22.09.2023 r.  w Toruniu odbył się 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Obrady odbywały się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zjazd Naukowy PTChem został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W Zjeździe wzięło udział prawie 700 osób. W trakcie obrad wygłoszono 159 wykładów, 186 komunikatów oraz zaprezentowano 301 plakatów. Obrady toczyły się w obrębie 14 sekcji tematycznych np. sekcji Chemii Analitycznej i Środowiskowej, Wykład inauguracyjny wygłosił gość specjalny Pan Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec, doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Coroczny Zjazd Naukowy PTChem to największe wydarzenie naukowe dla polskich chemików. Liczne grono specjalistów z instytucji naukowych, w tym przedstawicieli wszystkich znaczących ośrodków akademickich oraz instytutów naukowych, reprezentantów przemysłu chemicznego i pokrewnych, a także nauczycieli chemii oraz doktorantów i studentów wymieniało opinie i brało udział w dyskusjach naukowych. Podczas Zjazdu Pani Prezes PTChem Prof. dr hab. Izabela Nowak wręczyła medale, wyróżnienia i nagrody PTChem. Pani Prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska oraz Pani dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS z Wydziału Chemii  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie otrzymały Odznakę Honorową PTChem i Medal Okolicznościowy PTChem. Członkiem Honorowym PTChem został Pan Prof. dr hab. Bogusław Buszewski. Laureatem medalu im. Wiktora Kemuli został Pan Prof. dr hab. Paweł Kościelniak, laureatką medalu im. Jędrzeja Śniadeckiego Pani Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna, laureatem medalu im. Stanisława Kostaneckiego Pan Prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk, laureatem medalu im. Jana Zawidzkiego Pan Prof. dr hab. Maciej Kubicki, laureatem medalu im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich Pan Prof. dr hab. Artur Krężel, laureatką medalu im. Ignacego Mościckiego Pani Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja a laureatem medalu im. Jana Harabaszewskiego został Pan Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon