Aktualności


Witamy na Dniu Użytkownika KSV NIMA 2023! W tym roku skupiamy się na ważnym temacie nanocząstek i wykorzystaniu technologii Langmuir-Blodgett w najnowocześniejszych obszarach badawczych. Nanocząstki, maleńkie elementy składowe materii, mają ogromne znaczenie w różnych dziedzinach. Wykorzystanie nanocząstek rewolucjonizuje przemysł, oferując innowacyjne rozwiązania globalnych wyzwań ...


CHEMKATON to unikalna forma konkursu, nawiązująca do konkursów typu Grand Challenge, które zapoczątkowane zostały przez amerykańską agencję DARPA w 2004 roku, oraz popularnych 24-godzinnych Hackathonów. Celem jest stworzenie Wielkiego Wyzwania w dziedzinie chemii, które będzie mierzalne i możliwe do zrealizowania w ciągu 24 godzin ...


W dniach 20-25 sierpnia 2023 r. w Hadze odbył się 49. Światowy Kongres Chemiczny Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC), połączony z 11. edycją konferencji chemicznej CHAINS ...


Konkurs 360RG-CHEM Challenge to wspólna inicjatywa Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląskiego w Katowicach ...


Międzynarodowa konferencja naukowa, pn. „International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2023” ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zagadnienia z pogranicza chemii, biologii, fizyki, inżynierii materiałowej i mikroelektroniki. Elementem spinającym wszystkie te dziedziny jest końcowy „produkt” podejmowanych prac badawczych, tj. czujniki chemiczne i biochemiczne oraz procedury selektywnych oznaczeń wybranych analitów ...


Evaluate, publish, disseminate, and amplify the scientific excellence of chemistry researchers from around the globe in high-quality publications ...


Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbędzie się w Toruniu, w dniu 18 września 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11:30 – pierwszy termin, 11:45 – drugi termin, w audytorium I na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ...


Śląskie spotkania PTChem to inicjatywa dwóch oddziałów: katowickiego oraz gliwickiego, a ich celem są coroczne spotkania organizowane przez oba oddziały. Pierwsze Śląskie Spotkanie PTChem odbędzie się dnia 26.09.2023 r. (wtorek) w nowym budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, aula B0.39 ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon