I Konferencja Naukowa Chemia we Wrocławiu WrocChem 2023


Szanowni Państwo,

I Konferencja Naukowa Chemia we Wrocławiu WrocChem 2023 zorganizowana przez Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Chemicznego 12 czerwca br. w gościnnych progach Politechniki Wrocławskiej dobiegła końca.                             

Podczas Konferencji mieliśmy okazję wysłuchania 20 komunikatów i 19 krótkich komunikatów wygłoszonych przez młodych adeptów chemii, przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz Politechniki Wrocławskiej. Ponadto wysłuchaliśmy 4 wykładów wygłoszonych przez znakomitych, doświadczonych naukowców reprezentujących czołowe wrocławskie ośrodki akademickie: dr. hab. inż. Witolda Gładkowskiego, prof. UPWr z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, dr. hab. Marcina Sobczyka, prof. UWr z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Joannę Feder-Kubis, prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej oraz przedstawiciela przemysłu, dr. inż. Michała Bieńka, Prezesa Zarządu firmy chemicznej Apeiron Synthesis S.A, sponsora Konferencji.                                                   

We WrocChem 2023 wzięło udział 60 uczestników. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa.                            

Uczestnicy Konferencji mają także możliwość opublikowania prezentowanych wyników prac eksperymentalnych w czasopiśmie naukowo-technicznym Chemik. Czasopismo Chemik jest patronatem medialnym WrocChem 2023.                                

W imieniu własnym oraz Członków Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam nadzieję, że Konferencja WrocChem 2023 jako spotkanie chemików uczelni wrocławskich było owocne zarówno pod względem naukowym jak i towarzyskim i zapadnie na długo w pamięci jego uczestników.

dr hab. inż. Tomasz Olszewski, prof. PWr

Przewodniczący Oddziału Wrocławskiego PTChem

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon