Zmarł prof. dr hab. Andrzej Burewicz


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat, zmarł pan prof. dr hab. Andrzej Burewicz emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prodziekan Wydziału Chemii w latach 1985-1990, Kierownik zakładu dydaktyki Chemii w latach 1981-2003. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

W latach 1991-2000 prof. A. Burewicz był przewodniczącym sekcji Dydaktyki Chemii PTChem. W roku 2001 za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii i nauczaniu chemii otrzymał Medal PTChem im. Jana Harabaszewskiego. 

Z odejściem profesora Andrzeja Burewicza polska chemia poniosła wielką stratę. 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon