Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego – Poronin 2024


To już niemal tradycja, że pierwsze dni maja to czas naukowych obrad Zjazdów Wiosennych Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Tegoroczna konferencja odbyła się w dniach 1-5 maja w Poroninie.

Współorganizatorem konferencji został Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Naukowe Koło Chemii Medycznej i Środowiskowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Konferencji wzięło udział 62 uczestników z 17 ośrodków akademickich w Polsce. Przedstawiono 22 komunikaty ustne z badań własnych, 29 postery z badań własnych oraz 7 posterów popularnonaukowych. W trakcie konferencji wykłady na zaproszenie wygłosili:

·         Prof. dr hab. Wojciech Macyk (UJ) - „Gdzie jest dziura? – Losy fotogenerowanych dziur i elektronów w fotokatalizie”

·         Dr inż. Sebastian Baś (UJ) - „Rzućmy więcej światła na chemię organiczną”

·         Prof. dr hab. Jacek Lipok (UO) - „Naturalne inspiracje poszukiwań związków bioaktywnych”

·         Dr hab. Monika Gosecka, prof. CBMiM PAN (CBMiM PAN) - „Rola wiązania odwracalnego w projektowaniu materiałów polimerowych o właściwościach wrażliwych na działanie bodźców zewnętrznych”

 

Był to szczególny Zjazd Wiosenny Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego, bowiem połączony z zebraniem Walnym, na którym został wybrany nowy Przewodniczący Sekcji. Zebranie Walne Sekcji Młodych Polskiego Towarzystw Chemicznego odbyło się 3 maja 2024 roku o godzinie 17:45. Obrady otworzył dr Tomasz Kostrzewa, dotychczasowy Przewodniczący SMPTChem. Obecni na zebraniu członkowie SMPTChem jednogłośnie wybrali prof. Jacka Lipoka, Opiekuna Sekcji, na Przewodniczącego Zgromadzenia Walnego, natomiast prof. Robert Pietrzak i prof. Dagmara Jacewicz zostali powołani na członków komisji skrutacyjnej. Na protokolanta wybrano lic. Konrada Barnowskiego. Zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem obrad w pierwszej kolejności                  dr Tomasz Kostrzewa przedstawił sprawozdanie z kończącej się kadencji Zarządu Sekcji. Ustępujący przewodniczący Sekcji zdał relację z konferencji zorganizowanych przez Sekcję w Szczecinku, Opolu, Chęcinach i Łodzi w latach 2022-2023. Opowiedział także o współpracach nawiązanych przez Sekcję z firmami i innymi instytucjami, a także o jej działalności w ramach European Young Chemists' Network. Członkowie Zarządu Sekcji Młodych podziękowali także prof. Jackowi Lipokowi za wieloletnie sprawowanie opieki nad Sekcją. Po przyjęciu sprawozdania przez obecnych, dr Tomasz Kostrzewa i mgr Katarzyna Szafrańska zaproponowali kandydaturę mgr Alicji Pawlak z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na nową Przewodniczącą Sekcji, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Pokrótce przedstawiła obecnym swoją sylwetkę oraz wizję, zgodnie z którą chciałaby poprowadzić działalnością sekcji. W zarządzonym głosowaniu mgr Alicja Pawlak została wybrana nową Przewodniczącą Sekcji Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Nowej Przewodniczącej Sekcji Młodych PTChem gratulujemy i życzymy owocnej kadencji!

Podczas konferencji zostały także nagrodzone najlepsze wystąpienia ustne oraz posterowe, które wytypowane zostały zarówno przez uczestników, jak również obradujący na konferencji Komitet Naukowy w składzie: prof. dr hab. Jacek Lipok, prof. dr hab. Robert Pietrzak, prof. dr hab. Agnieszka Nosal Wiercińska, prof. dr hab. Wojciech Macyk, dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG, dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK, dr hab. Monika Gosecka, prof. CBMiM PAN, d.r inż. Sebastian Baś

Nagrody Komitetu Naukowego otrzymali

 • W kategorii studiów pierwszego stopnia:

Aleksandra Furmanik (UŚ)

“Ocena zawartości polifenoli w próbkach octów owocowych przygotowanych z dodatkiem cukru oraz miodu”

 • W kategorii studiów drugiego stopnia:

Jakub Iwaszczuk (UwB)

“Kwas N-acetyloneuraminowy – synteza połączeń z Rodaminą B”

 • W kategorii studiów trzeciego stopnia:

Beata Wyżga (UJ)

“Czy błona komórkowa ma znaczenie w antymikrobiologicznej aktywności naturalnego konserwantu hinokitiolu?”

Nagrodę Komitetu Naukowego za najlepsze postery z badań własnych otrzymali:

 • W kategorii studiów pierwszego stopnia:

Krzysztof Łucki (UJ)

“Badanie przebiegu reakcji cyklizacji 4-amino-1,3-diokso-6-aryloizoindolo-5-karbonitrylu”

 • W kategorii studiów drugiego stopnia:

Emilia Mielke (UJ)

Powierzchniowa modyfikacja spion do celowanej terapii przeciwnowotworowej z wykorzystaniem chemokiny cxcl12”

 • W kategorii studiów trzeciego stopnia:

Marcin Groszek (UMCS)

“Badania wpływu warunków syntezy na skład i właściwości fizykochemiczne polimeru koordynacyjnego jonów metali przejściowych z kwasem 4,4’-stilbenodikarboksylowym”

 

Nagrodę Komitetu Naukowego za najlepszy plakat popularnonaukowy otrzymał:

Kacper Stawoski (UJ)

„Dobrze wypieczona chemia. Reakcja Maillarda od kuchni”

 

Nagrody publiczności otrzymali:

 • W kategorii „najlepszy plakat popularnonaukowy”:

Aurelia Maślanka (UJ)“Główne alkaloidy sporyszu, czyli co łączy karę boską i LSD?”

 • W kategorii „najlepszy plakat z badań własnych”:

Wiktoria Zawrzykraj (UAM)

“Optymalizacja procedury analizy specjacyjnej żelaza jako znacznika procesów zachodzących w środowisku polarnym”

 • W kategorii „najlepszy komunikat ustny”:

Łukasz Czapura (PŚ)

“Ekstrakcja i funkcjonalizacja jednościennych nanorurek węglowych”

Ponadto, nagrodę specjalną, ufundowaną przez European Young Chemists’ Network za najlepsze komunikaty ustne otrzymali:

 • Julia Wolska

“Wpływ bodźców zapachowych na wybory konsumenta w kontekście zrównoważonych środowiskowo decyzji”

 • Jan Kwiatkowski

“Właściwości kompleksujące ligandów dipirometenowych i aza-dipirometenowych oraz ich potencjalne zastosowanie w terapii fotodynamicznej”

 • Olga Żurowska

“Różnicowy molekularny potencjał elektrostatyczny: nowe narzędzie do analizy wiązań chemicznych”

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Pełne podsumowanie Zjazdu Sekcji Młodych PTChem 2024 znajduje się na stronie https://smptchem.pl/zw_24/

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon