The inaugural issue of Chemistry Europe


The inaugural issue is out!!! https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/toc/27514765/2023/1/1, enjoy reading.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon