Czasopisma

Wiadomości Chemiczne

Czasopismo drukuje prace przeglądowe ze wszystkich dziedzin chemii.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon