Nowe czasopismo w formie elektronicznej o nazwie Wirtualny Orbital


Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego i nasi sympatycy,

Z inicjatywy Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem i Prezydium PTChem została podjęta decyzja o wydawaniu czasopisma w formie elektronicznej o nazwie Wirtualny Orbital. Chcielibyśmy, aby ten nowy biuletyn stanowił kontynuację cenionego i powszechnie czytanego biuletynu PTChem Orbital (którego wydawania zaprzestano w roku 2016 z powodów finansowych). W nowym czasopiśmie, podobnie jak w dawnym Orbitalu, podejmujemy tematy i problemy żywo interesujące środowisko polskich chemików. Publikujemy artykuły dyskusyjne, popularnonaukowe, historyczne i wspomnieniowe. Będziemy również informować o wydarzeniach ważnych dla naszego środowiska. Wirtualny Orbital jest rozpowszechniany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Zachęcamy do czytania Wirtualnego Orbitala - można go pobrać m.in. poprzez link ze strony głównej

https://ptchem.pl/pl/virtual-orbital

oraz jego współtworzenia poprzez nadsyłanie interesujących tekstów i informacji –strona internetowa Oddziału Warszawskiego PTChem (tam też znajdują się szczegółowe informacje o czasopiśmie):

https://ptchem.waw.pl/wirtualny-orbital/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon