Zmarł prof. dr hab. inż. Roman Mierzecki


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 22 czerwca 2023 roku zmarł pan prof. dr hab. inż. Roman Mierzecki. Pan Profesor urodził się 24 grudnia 1921 roku we Lwowie. W 1949 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej pod kierunkiem Profesor Alicji Dorabialskiej, a w roku 1984 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Jego aktywność naukowa dotyczy obszaru chemii fizycznej, fizyki chemicznej oraz spektroskopii (głównie IR i Ramana), a także historii chemii. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1965-1992 w Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych kierowanej przez prof. Zbigniewa Kęckiego. Kierował Zakładem Dydaktycznym Chemii Fizycznej. W latach 1980-2012 był przewodniczącym Sekcji Historii Chemii PTChem.
W 2014 roku otrzymał nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawaną przez Warszawski Oddział PTChem. Dwukrotnie został uhonorowany Medalem Okolicznościowym PTChem (2003 i 2010). Jego odejście jest ogromną stratą dla środowiska polskich chemików.

Klepsydra

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon