Aktualności


Konkurs 360RG-CHEM Challenge to wspólna inicjatywa Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytet Śląskiego w Katowicach ...


Międzynarodowa konferencja naukowa, pn. „International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, SMCBS’2023” ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje zagadnienia z pogranicza chemii, biologii, fizyki, inżynierii materiałowej i mikroelektroniki. Elementem spinającym wszystkie te dziedziny jest końcowy „produkt” podejmowanych prac badawczych, tj. czujniki chemiczne i biochemiczne oraz procedury selektywnych oznaczeń wybranych analitów ...


Evaluate, publish, disseminate, and amplify the scientific excellence of chemistry researchers from around the globe in high-quality publications ...


Wielce Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbędzie się w Toruniu, w dniu 18 września 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 11:30 – pierwszy termin, 11:45 – drugi termin, w audytorium I na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń ...


Śląskie spotkania PTChem to inicjatywa dwóch oddziałów: katowickiego oraz gliwickiego, a ich celem są coroczne spotkania organizowane przez oba oddziały. Pierwsze Śląskie Spotkanie PTChem odbędzie się dnia 26.09.2023 r. (wtorek) w nowym budynku Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, aula B0.39 ...


Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, w której wzięło udział 348 uczniów z 89 krajów świata, odbyła się w tym roku w Zurychu, w dniach 16-24 lipca. Zawodnikom towarzyszyli opiekunowie z poszczególnych krajów, którzy jako członkowie Międzynarodowego Jury decydowali o finalnej wersji zadań konkursowych, tłumaczyli je na języki narodowe i współpracowali z organizatorami IChO w ocenie prac uczniów. Zawody obejmowały część laboratoryjną (3 zadania) i część teoretyczną (10 zadań). Głównym organizatorem 55. IChO była znakomita uczelnia – Federalna Politechnika w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon