Aktualności


Zapraszamy do publikacji w nowym czasopiśmie naukowo-dydaktycznym o otwartym dostępie "Chemistry Teacher International". Czasopismo jest skierowane do osób uczących chemii na wszystkich poziomach kształcenia, ze studiami magisterskimi włącznie. To stosunkowo nowa propozycja ze strony Komitetu Dydaktyki Chemii CCE IUPAC (2018) dla chemików ze wszystkich stron świata, obejmująca także kształcenie zawodowe drugiego i trzeciego stopnia (w tym kierunki praktyczne na PWSZ i politechnikach). Wydawcą jest De Gruyter, a jednym z jego głównych celów jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi z zakresu dydaktyki chemii, a ich praktycznym zastosowaniem ...


Złoty Medal Chemii 2020 otrzymał Mateusz Fido z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem pracy finałowej było badanie enzymów degradacji kapu z wykorzystaniem oligonukleotydowych sond aptamerowych ...


Delegacja Oddziału Łódzkiego PTChem, w składzie profesorowie: Grzegorz Mlostoń – UŁ i Piotr Kiełbasiński – CBMM oraz dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN (przewodnicząca oddziału), złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Stanisława Kostaneckiego na cmentarzu w Kazimierzu k/Lutomierska ...


Zapraszamy do udziału w webinarze "The value is on circularity – Recycling-reusing-reinvesting on critical raw materials " organizowanym przez EuChemS dnia 5.11.2020 r. o godz. 13.00 ...


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 października 2020 roku zmarła Prof. dr hab. Wanda Brzyska wybitna polska chemiczka, specjalistka z zakresu chemii koordynacyjnej, ceniona nauczycielka akademicka i wychowawczyni wielu pokoleń chemików ...


Miło nam poinformować, że Sekcja Materiałów Wysokoenergetycznych wznowiła swoją działalność. W środę, 21 października odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu ...


Miło nam poinformować, że Sekcja Chemii Żywności wznowiła swoją działalność. W środę, 14 października odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowej Przewodniczącej, którą została pani dr Małgorzata Starowicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon