Aktualności


Infrastruktura Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych (KBZCh) POL-OPENSCREEN, po uruchomieniu jej ponad rok temu i po okresie rozruchu, funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem przyjmując deponowane związki do banku KBZCh i udostępniając je do badań. Kontynuujemy również organizowanie Warsztatów KBZCh, mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w trzeciej już edycji tych spotkań, III Warsztatach Krajowej Biblioteki Związków Chemicznych POL-OPENSCREEN ...


Serdecznie zapraszamy na kolejne XVI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 27-29 czerwca 2023 roku w Lublinie. Konferencja organizowana jest przez Instytut Nauk Chemicznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz Łukasiewicz-Instytut Nowych Syntez Chemicznych ...


Serdecznie zapraszamy na Dzień Kół Naukowych, który jest wydarzeniem promującym działalność kół naukowych i organizacji studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ich liczba sięga prawie 200 ....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon