Aktualności


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 5 lipca 2019 roku zmarł Prof. dr hab. inż. Andrzej Karol Zwierzak wybitny chemik organik, specjalista z zakresu syntezy organicznej, zasłużony nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży. Przez kilkanaście lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemii Organicznej Politechniki Łódzkiej ds. naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Stanisława Kostaneckiego PTChem oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


Z głębokim żalem informujemy o śmierci Prof. dr. hab. inż. Adama Grochowalskiego długoletniego pracownika naukowego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej, założyciela Laboratorium Analiz Śladowych na WIiTCh, specjalisty w zakresie analityki dioksyn.


Informujemy, że ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma ChemSystemsChem wydawanego przez wydawnictwo ChemPubSoC Europe https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25704206/current Zachęcamy do publikowania!


W poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Towarzystwa, na ul Freta 16 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTChem. W czasie spotkania przedstawiono dotychczasową działalność nowego Prezydium m. in. omówiono kwestie przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa, działalność oddziałów i sekcji, a także zmiany w „Wiadomościach Chemicznych”. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła swą opinię na temat sprawozdania finansowego za rok 2018, przegłosowano również nagrody PTChem za rok 2019. Organizację przyszłorocznego 63 Zjazdu PTChem przyznano Oddziałowi Łódzkiemu....


Serdecznie zapraszamy na konferencję 7th International Symposium on Metallomics, która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 czerwca - 7 lipca. Dla członków PTChem obowiązuje zniżka 25%. Szczegóły na http://metallomics2019.pl/


Studentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego najzdolniejszą studentką Pomorza 2019 W 45. konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta z Pomorza zwyciężyła Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego z imponującym dorobkiem naukowym w zakresie chemii i działalnością organizacyjną. W nagrodę otrzymała m.in. samochód osobowy.

podatek

Prosimy - przekaż 1% swojego podatku na cele statutowe PTChem PTChem posiada status organizacji pożytku publicznego. Numer konta dla darczyńców: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 Nr KRS: 0000102287

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon