Aktualności


Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna, w której wzięło udział 348 uczniów z 89 krajów świata, odbyła się w tym roku w Zurychu, w dniach 16-24 lipca. Zawodnikom towarzyszyli opiekunowie z poszczególnych krajów, którzy jako członkowie Międzynarodowego Jury decydowali o finalnej wersji zadań konkursowych, tłumaczyli je na języki narodowe i współpracowali z organizatorami IChO w ocenie prac uczniów. Zawody obejmowały część laboratoryjną (3 zadania) i część teoretyczną (10 zadań). Głównym organizatorem 55. IChO była znakomita uczelnia – Federalna Politechnika w Zurychu (Eidgenössische Technische Hochschule, ETH) ...


W dniu 14 czerwca 2023 r. członkowie Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w osobach: prof. dr hab. Robert Pietrzak (I-Wiceprezes), dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG (Wiceprezes) oraz prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (Skarbnik), uczestniczyli w konferencji pt.: „Status i funkcjonowanie towarzystw naukowych w Polsce” ...


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 87 lat, zmarł pan prof. dr hab. Andrzej Burewicz emerytowany profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prodziekan Wydziału Chemii w latach 1985-1990, Kierownik zakładu dydaktyki Chemii w latach 1981-2003. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon