Aktualności


W czerwcu 2021 ukazał się specjalny numer czasopisma dydaktycznego Chemistry Teacher International poświęcony polimerom, a w nim artykuł polskiego zespołu: Stanisław Penczek, Julia Pretula, Stanisław Słomkowski "Ring-opening polymerization" ...


Prezes ZG PTChem, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik ZG PTChem, prof. Maciej Jarosz sygnowali w dniu 14 października 2021 r. „Porozumienie sektorowe na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce”. Definiuje ono kierunki rozwoju tego sektora w Polsce i jest kluczowym instrumentem wykonawczym „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.” ...


W imieniu Biura ds. Doskonałości naukowej PAN chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa na warsztaty ERC, które poprowadzi Key Innovations! Szkolenie odbędzie się 26 października w godzinach 11.30–16.00 za pośrednictwem platformy Zoom ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon