Aktualności


"DivCEd EuChemS serdecznie zaprasza wykładowców chemii na uniwersytetach, politechnikach i PWSZ do udziału w międzynarodowej konferencji XIX EuroVariety - European Variety in University Chemistry Education Conference, która odbędzie się w Ljubljanie w dniach 7-9.07.2021 (istnieje także możliwość udziału on-line) ...


W dniu 13 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/1737 z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia niektórych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych ...


Zapraszamy do publikacji w nowym czasopiśmie naukowo-dydaktycznym o otwartym dostępie "Chemistry Teacher International". Czasopismo jest skierowane do osób uczących chemii na wszystkich poziomach kształcenia, ze studiami magisterskimi włącznie. To stosunkowo nowa propozycja ze strony Komitetu Dydaktyki Chemii CCE IUPAC (2018) dla chemików ze wszystkich stron świata, obejmująca także kształcenie zawodowe drugiego i trzeciego stopnia (w tym kierunki praktyczne na PWSZ i politechnikach). Wydawcą jest De Gruyter, a jednym z jego głównych celów jest wypełnienie luki pomiędzy badaniami naukowymi z zakresu dydaktyki chemii, a ich praktycznym zastosowaniem ...


Złoty Medal Chemii 2020 otrzymał Mateusz Fido z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem pracy finałowej było badanie enzymów degradacji kapu z wykorzystaniem oligonukleotydowych sond aptamerowych ...


Delegacja Oddziału Łódzkiego PTChem, w składzie profesorowie: Grzegorz Mlostoń – UŁ i Piotr Kiełbasiński – CBMM oraz dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN (przewodnicząca oddziału), złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. Stanisława Kostaneckiego na cmentarzu w Kazimierzu k/Lutomierska ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon