Aktualności


We wrześniu 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał do życia Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który utworzyły Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w historii instytucji akademickich w Gdańsku, otwierające drogę do konsolidacji gdańskich uczelni ...


Do 9 października swoje prace dyplomowe licencjaci i inżynierowie mogą zgłaszać do 10. już edycji konkursu „Złoty Medal Chemii”. Prace powinny obejmować tematyką chemię lub jej pogranicza z biologią i fizyką i być obronione w roku akademickim 2019/2020 ...


Osoby zainteresowane ogólnie działaniem sieci skupiającej ponad 100 wydziałów chemicznych europejskich uniwersytetów zapraszamy na General Assembly w najbliższą sobotę 3.10 w godz. 11-13 ...


30 września o godzinie 10:00 odbędzie się Walne Zebranie Członków PTChem na platformie Google Meet: meet.google.com/ywe-xtfs-xcy. Udział w głosowaniu umożliwia wcześniejsze zalogowanie na własne konto Google. Zalecana przeglądarka to Google Chrome.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon