Kontakt z Redakcją


Redakcja „Wiadomości Chemicznych”

ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław


P. O. SEKRETARZA REDAKCJI:

dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
czasopisma@ptchem.pl
Tel: 661 698 947

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon