Sponsorzy


Polskie Towarzystwo Chemiczne jest beneficjentem programu "Działalność upowszechniająca naukę - działalność wydawnicza" realizowanego na podstawie umowy 640/P-DUN/2019 w latach 2019-2021. Wartość dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 150 700,00 zł. Projekt obejmował zapewnienie i utrzymanie otwartego dostępu do publikacji naukowych czasopisma „Wiadomości Chemiczne” w latach 2019-2021, digitalizacja numerów archiwalnych (wydanych przed 1998 r.) oraz uzyskanie numerów DOI dla opublikowanych artykułów - umiędzynarodowienie rangi czasopisma.

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon