Subskrypcja i sprzedaż


Konto i ceny dla klientów indywidualnych:

Wysokość prenumeraty rocznej „Wiadomości Chemicznych” dla instytucji i niezrzeszonych prenumeratorów indywidualnych będzie wynosiła 300,- zł netto + VAT.

Należność za prenumeratę prosimy przekazywać na konto:

 

PTChem Warszawa, ul. Freta 16

Nazwa rachunku: Prenumerata Wiadomości Chemicznych

IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029

SWIFT/BIC:PPA BPLPK 

Konto i ceny dla członków PTChem:

Cena prenumeraty rocznej dla wszystkich członków PTChem, jest znacznie niższa i wynosi 60 zł brutto. Członkowie PTChem, którzy zechcą zaprenumerować „Wiadomości Chemiczne” na podanych tu warunkach, proszeni są o wnoszenie opłat na konto:

 

PTChem Warszawa, ul. Freta 16

Nazwa rachunku: Prenumerata Wiadomości Chemicznych

IBAN: PL26 1600 1462 1024 7674 0000 0029

SWIFT/BIC:PPA BPLPK 

Biblioteka Wiadomości Chemicznych

Informujemy, że są u nas do nabycia bieżące zeszyty "Wiadomości Chemicznych" oraz następujace pozycje "Biblioteki Wiadomości Chemicznych":

1. Nomenklatura steroidów - J.W.Morzycki, W.J.Szczepek,

- nakład wyczerpany, dostępna wersja elektroniczna

2. Nomenklatura chemii nieorganicznej (Zalecenia 1990) - red. Z.Stasicka,

cena: 25,00 zł

3. Nomenklatura związków chemicznych. Poradnik dla nauczycieli - Z.Kluz, M.Późniczek,

cena: 10,00 zł

4. Podstawowa terminologia stereochemii (Zalecenia 1996). Słownik podstawowych terminów w nauce o polimerach (Zalecenia 1996) - O.Achmatowicz, B.Szechner, P.Kubisa,

cena: 12,00 zł

5. Nomenklatura weglowodanów (Zalecenia 1996) - tłum. i red. T.Sokołowska i A.Wiśniewski,

cena: 18,00 zł

6. Bronisław Radziszewski i lwowska szkoła chemii organicznej - I.Z.Siemion,

cena: 18,00 zł

7. Fizykochemia molekuł zamkniętych w zeolitach i zol-żelach - K.Maruszewski,

cena: 18,00 zł

8. Uporządkowane materiały mezoporowatered - B.Burczuk,

cena: 18,00 zł

9. Skorygowana nomenklatura rodników, jonów, jonorodników i podobnych indywiduów chemicznych (Zalecenia 1993) - red. T.Sokołowska i A.Wiśniewski,

cena: 15,00 zł

10. Lutum sapientiae, czyli Notatek chaotycznych część pierwsza - I.Z.Siemion,

cena: 18,00 zł

11. Ruchliwość jonów w podwójnych układach stopionych soli - M.Zabłocka-Malicka, W.Szczepaniak, B.Ciechanowski, A.Kot,

cena: 8,00 zł

12. Nanomateriały - red. D.Hreniak, W.Łojewski, W.Stręk, M.Suszyńska,

cena: 25,00 zł

13. Glosariusz nazw klas związków organicznych i reaktywnych produktów pośrednich oparty na strukturze (Zalecenia IUPAC 1994) - F.Kaźmierczak, J.Gawroński,

cena: 16,00 zł

14. Ogniwa paliwowe. Nowe kierunki rozwoju - praca zbiorowa,

cena: 20,00 zł

15. Oddziaływanie leków nowotworowych z białkami osocza i wybranymi białkami wewnątrzkomórkowymi - L.Trynda-Lemiesz,

- nakład wyczerpany, dostępna wersja elektroniczna

16. Od substancji prostych do życia. Świat RNA - początki życia na ziemi - Z.Chilmonczyk,

- nakład wyczerpany, dostępna wersja elektroniczna

17. Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 1908-1991 - prof. dr hab. J.J.Ziółkowski,

cena: 12,00 zł

18. Chemia koordynacyjna w Polsce. Część I - prof. dr hab. J.J.Ziółkowski,

cena: 17,50 zł

19. Chemia koordynacyjna w Polsce. Część II - prof. dr hab. J.J.Ziółkowski,

cena: 17,50 zł

20. Chemosensory Optyczne oraz Materiały Rozpoznawcze dla Jonów Metali w Roztworach - K.Kledzik,

cena: 22,00 zł

21. Obliczenia teoretyczne stałej ekranowania magnetycznego i stałych sprzężeń spinowo-spinowych - T.Kupka,

cena: 20,00 zł

22. Związki koordynacyjne chromu(III) jako molekularne biosensory gazów CO2 i NO2 - D.Jacewicz, L.Chmurzyński ,

cena: -,-- zł

23. Historia Nitrum Aeris - I.Z.Siemion, A.Szastańska-Siemion,

cena: -,-- zł

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon