Aktualności


Ceremonia uroczystego otwarcia międzynarodowego roku układu okresowego pierwiastków chemicznych w 150. rocznicę okrycia, będzie miała miejsce 29 stycznia 2019 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu. Wśród prelegentów znajdą się profesorowie Ben Feringa, Youri Oganessian i Sir Martyn Poliakoff. Z kolei prezydent EuChemS – prof. Pilar Goya - przedstawi wersję układu okresowego wg EuChemS, a także zaprezentuje nową grę wideo. W ceremonii otwarcia weźmie udział Prezes ZG PTChem prof. Izabela Nowak. Więcej informacji … https://www.iypt2019.org/opening-ceremony


Świętowanie IYPT2019 oznacza również przyglądanie się temu, co dziś oznaczają pierwiastki chemiczne. EuChemS opracował niedawno i zaprezentował unikalny układ okresowy (link do naszej wcześniejszej wiadomości: https://ptchem.pl/pl/news/general-news/curious-know-most-popular-elements ), który przedstawia obfitość (w skali logarytmicznej) występowania pierwiastków chemicznych. W dniu 22 stycznia 2019 r. w Brukseli przedstawiciele nauk chemicznych oraz Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej będą dyskutować na temat układu okresowego pierwiastków chemicznych na konferencji EuChemS w Parlamencie Europejskim. W wydarzeniu tym uczestniczyć będzie Prezes ZG PTChem prof. Izabela Nowak. Więcej informacji … https://www.euchems.eu/newsletters/iypt2019-and-element-scarcity/ oraz https://www.euchems.eu/periodic-table-and-us/


Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się powszechnie Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabele na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane już było ponad 90 pierwiastków. Polecamy także książkę Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej „Układ okresowy. Historia i znaczenie” będącą pierwszą książką w języku polskim w całości poświęconą układowi okresowemu. http://www.oficyna.pwr.edu.pl/ksiazki/uklad-okresowy-historia-i-znaczenie/


Koniec ze wzorcem kilograma w Sevres we Francji! Począwszy od 20 maja 2019 r. kilogram będzie odniesiony do stałej Plancka (6.62607015 × 10−34 J s), zaś mol będzie definiowany jako liczba jednostek równa liczbie Avogadra. Podobnie, amper zostanie zdefiniowany w odniesieniu do ładunku elektrycznego przenoszonego przez pojedynczy proton, nazywanego "elementarnym ładunkiem elektrycznym", a Kelwin zostanie określony w odniesieniu do stałej Boltzmanna. Więcej na stronie: https://cen.acs.org/analytical-chemistry/New-definitions-kilogram-mole/96/web/2018/11 Zdjęcie:https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram#/media/File:CGKilogram.jpg


Polecamy stronę www.compoundchem.com . W grudniu pojawił się tam kalendarz adwentowy, a w nim Polka – Maria Skłodowska-Curie, która była pierwszą kobietą, która dostała nagrodę Nobla - choć nagroda z fizyki miała być przyznana tylko mężowi, Piotrowi Curie oraz Henriemu Becquerelowi, dopóki jej mąż nie napisał listu ze skargą. Później zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii i nadal jest jedyną osobą, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach. Copyright:The copyright to the graphics and articles on the site belongs to the creator, Andy Brunning.

podatek

Prosimy - przekaż 1% swojego podatku na cele statutowe PTChem PTChem posiada status organizacji pożytku publicznego. Numer konta dla darczyńców: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 Nr KRS: 0000102287

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon