Aktualności


Za twórcę pierwszego okresowego układu pierwiastków chemicznych uważa się powszechnie Rosjanina Dmitrija Mendelejewa. Uczony ten ułożył pierwiastki w tabele na podstawie ich masy atomowej. W roku 1869 opublikował pierwszy układ okresowy, w którym zebrane już było ponad 90 pierwiastków. Polecamy także książkę Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej „Układ okresowy. Historia i znaczenie” będącą pierwszą książką w języku polskim w całości poświęconą układowi okresowemu. http://www.oficyna.pwr.edu.pl/ksiazki/uklad-okresowy-historia-i-znaczenie/


Koniec ze wzorcem kilograma w Sevres we Francji! Począwszy od 20 maja 2019 r. kilogram będzie odniesiony do stałej Plancka (6.62607015 × 10−34 J s), zaś mol będzie definiowany jako liczba jednostek równa liczbie Avogadra. Podobnie, amper zostanie zdefiniowany w odniesieniu do ładunku elektrycznego przenoszonego przez pojedynczy proton, nazywanego "elementarnym ładunkiem elektrycznym", a Kelwin zostanie określony w odniesieniu do stałej Boltzmanna. Więcej na stronie: https://cen.acs.org/analytical-chemistry/New-definitions-kilogram-mole/96/web/2018/11 Zdjęcie:https://pl.wikipedia.org/wiki/Kilogram#/media/File:CGKilogram.jpg


Polecamy stronę www.compoundchem.com . W grudniu pojawił się tam kalendarz adwentowy, a w nim Polka – Maria Skłodowska-Curie, która była pierwszą kobietą, która dostała nagrodę Nobla - choć nagroda z fizyki miała być przyznana tylko mężowi, Piotrowi Curie oraz Henriemu Becquerelowi, dopóki jej mąż nie napisał listu ze skargą. Później zdobyła Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii i nadal jest jedyną osobą, która otrzymała Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach. Copyright:The copyright to the graphics and articles on the site belongs to the creator, Andy Brunning.

podatek

Prosimy - przekaż 1% swojego podatku na cele statutowe PTChem PTChem posiada status organizacji pożytku publicznego. Numer konta dla darczyńców: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290 Nr KRS: 0000102287

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do Lublina na kolejną konferencję „Fizykochemia granic faz – metody instrumentalne”, która odbędzie się w dniach 13–17 maja 2019 roku. Konferencja organizowana jest przez Wydział Chemii UMCS oraz Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie

7 listopada 2017 r. mija 150. rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za badania zjawiska promieniotwórczości (1903, z mężem Piotrem Curie i Henrim Becquerelem) oraz w dziedzinie chemii za odkrycie polonu i radu oraz wydzielenie metalicznego radu i zbadanie jego właściwości (1911, samodzielnie). Szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu dostępny wkrótce na stronie.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon