Struktura organizacyjna


  • Walne Zgromadzenie Członków - najwyższa władza Towarzystwa;
  • Zarząd Główny składa się z Prezesa i 8 członków Prezydium, Prezesa Honorowego Towarzystwa, Przewodniczących Zarządów Oddziałów i Przewodniczących Sekcji Naukowych;
  • Prezydium Zarządu Głównego - Prezes i 8 członków Zarządu, Prezes Honorowy Towarzystwa oraz Prezes poprzedniej kadencji przez pierwszy rok działalności nowego Zarządu;
  • Główna Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa trzy lata.

 

Biuro ZG PTChem:

Dyrektor - Agnieszka Płóciennik

Pracownik - Teresa Tolak

 

 

 

 

 

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon