Dokumenty PTChem


 SPRAWOZDANIA FINANSOWE:

1. Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

3. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

4. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

5. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

 SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE:

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok

2. Sprawozdanie merytoryczne za 2022 rok

3. Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

4. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok

5. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

 

 STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 REGULAMINY POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO

 

 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW PTChem:

 1. UCHWAŁA NR 1 z dnia 26 czerwca 2023 roku 

 2. UCHWAŁA NR 2 z dnia 26 czerwca 2023 roku 

 3. UCHWAŁA NR 3 z dnia 18 września 2023 roku 

 4. UCHWAŁA NR 4 z dnia 18 września 2023 roku 

 5. UCHWAŁA NR 5 z dnia 18 września 2023 roku 

 6. UCHWAŁA NR 1 z dnia 17 września 2018 roku 

 7. UCHWAŁA NR 1 z dnia 19 września 2016 roku

 8. UCHWAŁA NR 2 z dnia 19 września 2016 roku

 

UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTChem:

 1. UCHWAŁA ZG 1 2021

 2. UCHWAŁA ZG 2 2021

 3. UCHWAŁA ZG 3 2021

 4. UCHWAŁA ZG 4 2021

 5. UCHWAŁA ZG 5 2021

 6. UCHWAŁA ZG 6 2021

 7. UCHWAŁA ZG 7 2021

 8. UCHWAŁA ZG 8 i 9 2021  (załącznik nr 1)

 9. UCHWAŁA ZG 10 2021

 10. UCHWAŁA NR 1 z dnia 9 grudnia 2019 roku

 11. UCHWAŁA NR 4 z dnia 5 grudnia 2016 roku

 12. UCHWAŁA NR 5 z dnia 5 grudnia 2016 roku

 13. UCHWAŁA NR 6 z dnia 5 grudnia 2016 roku

 

PROTOKOŁY I SPRAWOZDANIA

Rok 2024

 1. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej

Rok 2023

 1. Protokól z Walnego Zgromadzenia PTChem z dnia 18 września 2023
  1. Załącznik 2 Porządek obrad
  2. Załącznik 3 
  3. Załącznik 4
  4. Załącznik 5
 2. Protokól z Walnego Zgromadzenia PTChem z dnia 26 czerwca 2023
  1. Załącznik 1 
  2. Załącznik 2

Rok 2022

 1. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 1 
 2. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 2
 3. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 3
 4. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 4
 5. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 5
 6. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 6
 7. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 7
 8. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 8
 9. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 9

Rok 2021

 1. Protokól z Zarządu Głównego PTChem z dnia 21 czerwca 2021
  1. Załącznik 1 Lista obecności
  2. Załącznik 2 Porządek obrad
  3. Załącznik 3 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 2. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 13 22022021
 3. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 14 10032021
 4. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 15 29032021
 5. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 16 19042021
 6. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 17 17052021
 7. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 18 04122021

Rok 2020

 1. Protokół z kontroli działalności PTChem za 2020 rok 
 2. Protokól z Walnego posiedzenia 30 września 2020
  1. Załącznik 1 Lista obecności
  2. Załącznik 2 Porządek obrad
  3. Załącznik 3 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
  4. Załącznik 4 Sprawozdanie merytoryczne
  5. Załącznik 5 Uchwała nr 1 2020
  6. Załącznik 6 Sprawozdanie finansowe
 3. Protokól z Zarządu Głównego PTChem z dnia 28 września 2020-2
  1. Załącznik 1 Lista obecności
  2. Załącznik 2 Porządek obrad
 4. Protokól z posiedzenia Zarządu Głównego PTChem z dnia 14 grudnia 2020
  1. Załącznik 1 Lista obecności
  2. Załącznik 2 Porządek obrad
 5. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 9 01052020
 6. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 10 25062020
 7. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 11 25112020
 8. Protokół posiedzenia Prezydium ZG nr 12 11122020
 9. Protokół z głosowania 04.03.2020
 10. Protokół z głosowania 21.02.2020
 11. Protokół z głosowania 24.03.2020
 12. UCHWAŁA zmieniajaca + aneks do umowy MMSC poprawiona+akceptacja 11122020
 13. Załącznik 3 Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej
 14. Załącznik 4 Medale PTChem za rok 2019

Rok 2019

 1. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 25.10.2019
 2. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 10.06.2019
 3. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 27.05.2019
 4. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 15.04.2019
 5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności PTChem w 2018 roku
 6. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 18.03.2019
 7. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 8.02.2019
 8. Protokół posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego PTChem, 14.01.2019

Rok 2018 

 1. Protokół Komisji Wyborczej i uchwała Walnego Zgromadzenia nr 1, 17.09.2018 
 2. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, 11.06.2018
 3. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, 21.05.2018
  1. Załącznik Nr 2, 21.05.2018
  2. Załącznik Nr 3, 21.05.2018
  3. Załącznik Nr 4, 21.05.2018
 4. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, 14.05.2018
 5. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 12.03.2018
 6. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 15.01.2018

 

Rok 2017 

 1. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, 11.12.2017
  1. Załącznik Nr 4, 11.12.2017
  2. Załącznik Nr 5, 11.12.2017
 2. Walne Zgromadzenie Członków PTChem, 17.09.2017
 3. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, 17.09.2017
 4. Posiedzenie Zarządu Głównego PTChem, 12.06.2017
  1. Załącznik Nr 2, 12.06.2017
  2. Załącznik Nr 3, 12.06.2017
  3. Załącznik Nr 4, 12.06.2017
  4. Załącznik Nr 5, 12.06.2017
  5. Załącznik Nr 6, 12.06.2017
  6. Załącznik Nr 7, 12.06.2017
  7. Załącznik Nr 8, 12.06.2017
  8. Załącznik Nr 9, 12.06.2017
  9. Załącznik Nr 10, 12.06.2017
  10. Załącznik Nr 11, 12.06.2017
  11. Załącznik Nr 12, 12.06.2017
  12. Załącznik Nr 13, 12.06.2017
  13. Załącznik Nr 14, 12.06.2017
  14. Załącznik Nr 15, 12.06.2017
  15. Załącznik Nr 16, 12.06.2017
 5. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 9.10.2017
 6. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 8.05.2017
 7. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 3.04.2017
 8. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 6.02.2017
 9. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 9.01.2017

 

 Rok 2016 

 1. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 5.12.2016
  1. Załącznik Nr 4, 5.12.2016
  2. Załącznik Nr 5, 5.12.2016
 2. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 7.11.2016
 3. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 10.10.2016
 4. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, Poznań, 19.09.2016
 5. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 13.06.2016
 6. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 9.05.2016
 7. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 11.04.2016
 8. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 7.03.2016
 9. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 11.01.2016
 10. Program działania Zarządu Głównego PTChem na kadencję 2016 - 2018
 11. Zakres kompetencji członków Prezydium ZG PTChem na kadencji 2016 - 2018
 12. Program Prezesa PTChem na kadencję 2013 - 2015

 

Rok 2012 

 1. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 11.06.2012
 2. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 5.03.2012
 3. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 23.01.2012

 

Rok 2011

 1. Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok
 2. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 12.12.2011
 3. Raport z 54 Zjazdu PTChem i SITPChem,18 - 22.09.2011
 4. Walne Zgromadzenie Członków, Lublin, 18.09.2011
 5. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 13.06.2011

 

Rok 2010

 1. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok
 2. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 13.12.2010
 3. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 15.11.2010
 4. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 11.10.2010
 5. Walne Zgromadzenie Członków PTChem, Gliwice, 13.09.2010
 6. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 14.06.2010
 7. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 17.05.2010
 8. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 12.04.2010
 9. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 1.03.2010
 10. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, 18.01.2010
 11. Program Prezesa PTChem na kadencję 2010 - 2012

 

Rok 2009

 

 1. Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, 21.12.2009
 2. Z prac bieżących nowego Prezydium ZG PTChem, 12.09 - 21.12.2009
 3. Posiedzenie Prezydium ZG PTChem, Sosnowiec, 5.11.2009

 

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon