Zjazdy PTChem i inne


1. Regulamin Organizacji Zjazdów

2. Patronaty Honorowe PTChem

2020 rok

  • XIV Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie w Toruniu, 23-25.09.2020

 

2019 rok

  • 25th Polish Peptide Symposium w Wojanowie, 8-12.09.2019

  • Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie w Bachotku, 16-18.06.2019

  • Ogólnopolską Konferencją dla Nauczycieli Fizyki i Chemii w Warszawie 5.04.2019 

  • Fizykochemia na granicy faz - metody instrumentalne, 13-17 maja 2019, Lublin

  • 9th International Workshop on Surface Modification for Chemical and Biochemical Sensing, 8-12 maja 2019, Żelechów

  • Na pograniczu chemii i biologii, 12-15 maja 2019, Jastrzębia Góra

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon