Aktualności


W dniach 4-8.09.2022, w Jastrzębiej Górze, odbyła się konferencja naukowa 15th Pannonian International Symposium on Catalysis (PISC), która od 1998 roku odbywa się naprzemiennie co 2 lata w: Austrii, Republice Czeskiej, na Węgrzech, Słowacji i Polsce ...


Szanowni Państwo, W dniach 11-16. września 2022 r. odbył się 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, organizowany przez oddział w Lublinie. Chciałabym w imieniu Zarządu Głównego PTChem jeszcze raz podziękować Komitetowi Organizacyjnemu pod przewodnictwem prof. Beaty Podkościelnej oraz Komitetowi Naukowemu pod kierunkiem prof. Anny Deryło-Marczewskiej za przygotowanie tego ważnego wydarzenia dla członków towarzystwa ...


The new issue of the Chemistry Europe newsletter is available! Discover some highlights from Chemistry Europe: The 8th EuChemS Chemistry Congress (ECC8), Launch of Chemistry Europe, a new fully Open Access Journal, Prof. Andres Jäschke on High-Risk, High-Reward Research Projects Interviews with the new Editor-in-Chief for ChemPhotoChem, Dr. Deanne Nolan and a new Chemistry Europe Fellow, Professor Christoforos Kokotos ...


16 września 2022 r. na UMCS w Lublinie, jako wydarzenie towarzyszące 64 Zjazdowi Naukowemu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, odbędzie się debata sektorowa Współpraca instytucji edukacyjnych i przemysłu w zakresie przygotowania kadr na rynek pracy w sektorze chemicznym (początek godz. 9:30, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9; wejście od Wydziału Chemii UMCS, 1 piętro, s. INF 105) ...


Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji CEUM (Central European Bruker Users Meeting), która odbędzie się w dniach 21-23 września 2022 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon