Aktualności


Zachęcamy do udziału on-line w Sympozjum "Main Group Catalysis", które odbędzie sę 23 września br. w godz. 3:00 PM - 4:45 PM CEST. Sympozjum jest organizowane przez ChemCatChem i European Journal of Inorganic Chemistry. Udział jest bezpłatny ...


Z żalem zawiadamiamy, że dnia 8 września 2021 roku zmarł w wieku 85 lat. prof. dr hab. Jerzy Konarski - Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1998-2003 ...


Link do Walnego Zebrania członków PTChem w dniu 13.09.2021 o godz. 9:00 (I termin) oraz 9.15 (II termin w przypadku braku kworum). Linki do głosowania będą podane podczas zebrania. Platforma do głosowania związana jest z formularzem google, proszę zatem pamiętać, że wymagane jest posiadanie konta w Google (wystarczy konto pocztowe „gmail”) oraz logowanie się imieniem i nazwiskiem (pełne dane osobowe na koncie google).

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon