Aktualności


W dniu 29 listopada 2019r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi miała miejsce uroczystość nominowania prof. dr. hab. Zbigniewa Galusa – Prezesa Honorowego PTChem – do godności doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.


Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 4 grudnia br. zmarł prof. dr hab. Adam Hulanicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1981-1984, wieloletni Kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej. Wieloletni przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek korespondent PAN, członek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. Jarosław Lewkowski, wybitny chemik organik, specjalista z zakresu syntezy organicznej, doskonały nauczyciel akademicki, pracownik Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii UŁ.....


Pod redakcją Lutza Ackermanna i Jean-Baptiste Sortais wydano najnowsze numer specjalny ChemCatChem poświęcony katalizie heterogenicznej, a w szczególności koncepcjom waloryzacji biomasy, tworzenia zaawansowanych materiałów do syntezy paliw odnawialnych, a także ekologicznej syntezy nowych wysokowartościowych chemikaliów. Bezpłatny dostęp do 31 grudnia 2019 r.


Pod redakcją Wolfganga Schuhmanna, José Pingarróna i Tomokazu Matsue, ChemElectroChem powstała specjalną kolekcja artykułów podkreślającą najnowsze osiągnięcia we wszystkich aspektach bioelektrochemii. Kolekcja ta została wydana na cześć profesora Lo Gortona z Lund University (Szwecja) z okazji jego 70. urodzin.


Nowo mianowany redaktor naczelny Wiadomości Chemicznych, prof. Piotr J. Chmielewski od początku swej działalności zawodowej związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie skończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii (1980), doktoryzował się (1985) i habilitował (1997) i którego jest profesorem (od 2000 r.). Tytuł profesorski uzyskał w roku 2005....

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon