Aktualności


Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Konferencja odbędzie się 5 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław.....


Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.01.2020 zmarł Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek, wieloletni pracownik Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1983-1995......


W dniu 29 listopada 2019r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi miała miejsce uroczystość nominowania prof. dr. hab. Zbigniewa Galusa – Prezesa Honorowego PTChem – do godności doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.


Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 4 grudnia br. zmarł prof. dr hab. Adam Hulanicki, Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1981-1984, wieloletni Kierownik Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej. Wieloletni przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, członek korespondent PAN, członek Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC).


Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 29 listopada 2019 roku zmarł Prof. dr hab. Jarosław Lewkowski, wybitny chemik organik, specjalista z zakresu syntezy organicznej, doskonały nauczyciel akademicki, pracownik Katedry Chemii Organicznej Wydziału Chemii UŁ.....


Pod redakcją Lutza Ackermanna i Jean-Baptiste Sortais wydano najnowsze numer specjalny ChemCatChem poświęcony katalizie heterogenicznej, a w szczególności koncepcjom waloryzacji biomasy, tworzenia zaawansowanych materiałów do syntezy paliw odnawialnych, a także ekologicznej syntezy nowych wysokowartościowych chemikaliów. Bezpłatny dostęp do 31 grudnia 2019 r.


Pod redakcją Wolfganga Schuhmanna, José Pingarróna i Tomokazu Matsue, ChemElectroChem powstała specjalną kolekcja artykułów podkreślającą najnowsze osiągnięcia we wszystkich aspektach bioelektrochemii. Kolekcja ta została wydana na cześć profesora Lo Gortona z Lund University (Szwecja) z okazji jego 70. urodzin.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon