Aktualności


Informujemy, że ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma ChemSystemsChem wydawanego przez wydawnictwo ChemPubSoC Europe https://onlinelibrary.wiley.com/toc/25704206/current Zachęcamy do publikowania!


W poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku w siedzibie Towarzystwa, na ul Freta 16 w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PTChem. W czasie spotkania przedstawiono dotychczasową działalność nowego Prezydium m. in. omówiono kwestie przygotowań do obchodów 100-lecia Towarzystwa, działalność oddziałów i sekcji, a także zmiany w „Wiadomościach Chemicznych”. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła swą opinię na temat sprawozdania finansowego za rok 2018, przegłosowano również nagrody PTChem za rok 2019. Organizację przyszłorocznego 63 Zjazdu PTChem przyznano Oddziałowi Łódzkiemu....


Serdecznie zapraszamy na konferencję 7th International Symposium on Metallomics, która odbędzie się w Warszawie w dniach 30 czerwca - 7 lipca. Dla członków PTChem obowiązuje zniżka 25%. Szczegóły na http://metallomics2019.pl/


Studentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego najzdolniejszą studentką Pomorza 2019 W 45. konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta z Pomorza zwyciężyła Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego z imponującym dorobkiem naukowym w zakresie chemii i działalnością organizacyjną. W nagrodę otrzymała m.in. samochód osobowy.


W czasie Walnego Zebrania członków Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, które odbyło się 23 maja 2019 roku został wybrany skład Zarządu GTN na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu GTN został wybrany profesor Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie sprawował tę funkcję trzecią kadencję. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.


W dniu 1 czerwca 2019 roku miały miejsce uroczystości związane z obchodami XX-lecia istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym elementem tego wydarzenia było wręczenie doktoratu Honoris Causa panu profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu, wybitnemu chemikowi analitykowi, twórcy toruńskiej szkoły chemii analitycznej. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.


W dniach 6-8.09.2019 roku na Wydziale Chemii UJ odbędzie się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych pt. Nauki przyrodnicze dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. W Konferencji wezmą udział nauczyciele chemii, biologii, geografii i fizyki z całej Polski. Więcej informacji na temat zjazdu dostępnych jest na stronie: http://psnpp.org.pl/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon