Aktualności


The EuChemS-DAC Sample Preparation Study Group and Network (Grupa Badawcza ds. Preparatyki Próbek i Sieć EuChemS-DAC) powstała w 2019 r. pod auspicjami Division of Analytical Chemistry of the European Chemical Society (EuChemS) ...


Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przyszłości "ChemistryViews" ...


Serdecznie zapraszamy do udziału w XV Niemieckim Sympozjum Peptydowym, zorganizowane przez Olalla Vázquez i Armina Geyera (Uniwersytet w Marburgu) we współpracy z Chemistry Europe Editors Anne Nijs (EurJOC) i Rubenem Ragg (ChemBioChem), które odbędzie się dnia 4 marca 2021 (czwartek) ...


Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Politechnikę Śląską w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego: Onkologia Obliczeniowa i Spersonalizowana Medycyna, która odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej. Szczególnie zachęcamy młodych doktorów i doktorantów do nadsyłania streszczeń wystąpień ustnych (w języku polskim). Językiem konferencji będzie również język polski ...


Z przykrością informujemy, że zmarł prof. dr hab. Andrzej Dworak, wiceprezes PTChem w latach 2016-2018, przewodniczący Oddziału Gliwickiego i Sekcji Polimerów (2013-2018) ...


Redakcja Batteries & Supercaps oraz ChemElectroChem serdecznie zapraszają na pierwsze wirtualne sympozjum pt."Beyond Lithium-Ion Batteries", które odbędzie się dnia 2 marca 2021 roku ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon