Aktualności


Miło nam poinformować, że Sekcja Związków Metaloorganicznych wznowiła swą działalność. W środę, 6 grudnia odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego przewodniczącego: Przewodniczącym został pan prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński z Politechniki Warszawskiej ...


Miło nam poinformować, że Sekcja Chemii Ciała Stałego wznowiła swą działalność. W poniedziałek, 4 grudnia odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego przewodniczącego: Przewodniczącą została pani dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik, prof. uczelni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ...


Serdecznie zapraszamy na czwartą edycję Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Bliżej Chemii"! Tematyka Konferencji obejmuje szeroko rozumianą chemię, również w ujęciu interdyscyplinarnym. Będzie to idealna okazja do prezentacji wyników własnych badań oraz interesujących tematów o charakterze popularnonaukowym, a także dyskusji i wymiany doświadczeń. W tym roku Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej, na Wydziale Chemii UJ, w terminie 12-13.01.2024. Można brać w niej udział jako uczestnik aktywny (poster lub referat ustny) albo jako uczestnik bierny. Najlepsze prezentacje i postery zostaną wyróżnione przez komisję oceniającą ...


Dnia 7 grudnia 2023 podczas spotkania świątecznego Oddziału Wrocławskiego PTChem miało miejsce wręczenie nagrody i wyróżnień w II edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z chemii zrealizowaną w roku akademickim 2023/2023 w uczelni wrocławskiej. W tym roku spotkanie odbyło się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon