Aktualności


W czasie Walnego Zebrania członków Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, które odbyło się 23 maja 2019 roku został wybrany skład Zarządu GTN na kadencję 2019-2022. Prezesem Zarządu GTN został wybrany profesor Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego, który będzie sprawował tę funkcję trzecią kadencję. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.


W dniu 1 czerwca 2019 roku miały miejsce uroczystości związane z obchodami XX-lecia istnienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Głównym elementem tego wydarzenia było wręczenie doktoratu Honoris Causa panu profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu, wybitnemu chemikowi analitykowi, twórcy toruńskiej szkoły chemii analitycznej. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy.


W dniach 6-8.09.2019 roku na Wydziale Chemii UJ odbędzie się Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Przedmiotów Przyrodniczych pt. Nauki przyrodnicze dla środowiska i zrównoważonego rozwoju. W Konferencji wezmą udział nauczyciele chemii, biologii, geografii i fizyki z całej Polski. Więcej informacji na temat zjazdu dostępnych jest na stronie: http://psnpp.org.pl/


W dniu 27 maja 2019 roku, w czasie posiedzenia Prezydium PTChem odbyło się podpisanie umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy PTChem a SITPchem. W siedzibie naszego Towarzystwa, na ul Freta 16, gościli Prezes SITPchem mgr inż. Jerzy Klimczak oraz Sekretarz Generalny mgr inż. Stanisław Oczkowicz. Sygnatariuszami umowy ze strony naszego Towarzystwa byli Prezes, prof. Izabela Nowak oraz Skarbnik, prof. Maciej Jarosz......


W dniu 18 maja 2019 r. zmarł emerytowany pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, prof. dr hab. Andrzej Machocki, wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Klubu Katalizy.


Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 9 maja br. zmarł prof. dr hab. Roman Kaliszan rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2008, prorektor ds. nauki GUMed w latach 1999-2005, wieloletni kierownik Katedry i Zakładu Biofarmacji i Farmakodynamiki, laureat wielu nagród m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Nagrody Naukowej im. Jana Heweliusza, Ministra Zdrowia, Prezesa Rady Ministrów RP. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. W 2012 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.).


Zapraszamy na bezpłatną Ogólnopolską Konferencję Naukową CHEMIA DLA URODY, która odbędzie się 23 maja 2019 w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Szczegóły na stronie: https://wsiiz.pl/

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon