Aktualności


Kolejny już Zjazd Wiosennej Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego zbliża się wielkimi krokami. Tegoroczna konferencja odbędzie się w dniach 1-5 kwietnia w Rytebłotach (woj. kujawsko-pomorskie). Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest ogólnopolską cykliczną konferencją, organizowaną od blisko 20 lat. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia ogólnochemiczne, jak również te z pogranicza chemii i biologii, medycyny, technologii chemicznej, fizyki oraz nanotechnologii.....


Dziś – 11.02.2020 – Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Z tej okazji życzymy samych sukcesów w życiu naukowym! Jutro - Global Women's Breakfast – okazja do spotkania i dyskusji podczas śniadania.


Egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja i będą przeprowadzane: rano - początek o godz. 9.00, oraz po południu - początek o godz. 14.00. Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu będzie przeprowadzony egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym, zaś 5 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Dopiero 11 maja o godz. 9:00 uczniowie przystąpią do egzaminu z chemii. Czas rozpocząć naukę. Powodzenia!!!


Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Sekcja Dydaktyki Chemii PTChem zapraszają nauczycieli szkół ponadpodstawowych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Konferencja odbędzie się 5 lutego 2020 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. F. Joliot-Curie 14, Wrocław.....


Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż dnia 18.01.2020 zmarł Prof. dr hab. inż. Witold Wacławek, wieloletni pracownik Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Przez dwie kadencje był prorektorem ds. nauki, pełnił również funkcję dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz wicedyrektora Instytutu Chemii, a także był przewodniczącym Sekcji Ochrony Środowiska PTChem oraz Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w latach 1983-1995......

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon