Aktualności


Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa na kolejny Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem! Tegoroczna edycja odbędzie się 14 grudnia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Współorganizatorem tegorocznej konferencji jest Wydział Chemii UG.


Polskie Towarzystwo Chemiczne uczestniczyć będzie w realizacji projektu pod tytułem „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Chemicznego” (numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.02.12.00-00-SR13/18), zgłoszonego w ramach naboru prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości o numerze POWR.02.12.00-IP-09-00-006/18, w ramach Osi Priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych.


Równolegle z obchodami 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz obradami 62 Zjazdu PTChem, w dniach 1-3 września 2019 roku, w Warszawie, odbyło się 24 doroczne posiedzenie ChemPubSoc Europe (CPSE). W tegorocznym spotkaniu współwłaścicieli czołowych, europejskich czasopism chemicznych uczestniczyło piętnaścioro przedstawicieli narodowych towarzystw chemicznych oraz ośmioro edytorów i menadżerów zarządzających tymi czasopismami z ramienia wydawnictwa Wiley-VCH.


Podziękowania wszystkim osobom obecnym na uroczystych obchodach 100-lecia Polskiego Towarzystwa Chemicznego, które odbyły się 2 września 2019 roku w Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej...


Ostatnia szansa, aby wziąć udział w konkursie: zapraszamy do udostępnienia filmu wideo (maks. 3 minuty) pokazującego wybrany pierwiastek lub jego związek w atrakcyjny wizualnie sposób. Zgłoś swój film przed 1 października 2019 r. i wygraj iPada.


Wydanie specjalne ChemCatChem „Women of Catalysis“ ma na celu promowanie reprezentacji kobiet na listach zaproszonych mówców, w konferencjach i redakcjach oraz jako liderów konsorcjów badawczych. Przeczytaj artykuł i poznaj „Kobiety Katalizy“! Ciesz się bezpłatnym dostępem do końca października 2019 r.


ETCC2020 - European Technical Coatings Congress (www.etcc2020.org ) odbędzie się w dniach od 2 do 4 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kongres organizowany jest od 70 lat w różnych krajach europejskich. Po raz pierwszy odbywać się będzie w Polsce. Prezentacje w trakcie Kongresu dotyczyć będą najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dla farb i lakierów, klejów i materiałów budowlanych.

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon