Aktualności


Miło nam poinformować, że Sekcja Chemii Żywności wznowiła swoją działalność. W środę, 14 października odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowej Przewodniczącej, którą została pani dr Małgorzata Starowicz z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ...


Czasopismo ChemPhysChem, którego PTChem jest udziałowcem, zaprasza na drugie wirtualne sympozjum z zakresu Chemii Supramolekularnej. Odbędzie się ono w czwartek 22 października o godzinie 16.00 i będzie obejmowało wykłady Nathalie Busschaert (Tulane University), Carsona Brunsa (University of Colorado) i Steve'a Goldupa (University of Southampton) ...


Miło nam poinformować, że Sekcja Chemii Cukrów wznowiła swoją działalność. W poniedziałek, 12 października odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu ...


Od 12 października 2020 roku aż do odwołania biuro Polskiego Towarzystwa Chemicznego na ul. Freta jest nieczynne. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny ...


Miło nam poinformować, że Sekcja Termodynamiki wznowiła swą działalność. W czwartek, 8 października odbyło się w trybie online zebranie członków sekcji, którzy dokonali wyboru nowego Zarządu ...


Emmanuelle Charpentier i Jennifer A. Doudna zostały laureatkami nagrody Nobla w dziedzinie chemia. Opracowały tzw. "genetyczne nożyczki" umożliwiające modyfikacje w określonych sekwencji DNA. W precyzyjny sposób można dokonać zmiany w DNA roślin, mikroorganizmów czy zwierząt ...


Naukowcy z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego: dr inż. Łukasz Wolański, mgr Mateusz A. Domański, prof. dr hab. Wojciech Grochala oraz dr hab. inż. Paweł Szarek opublikowali pracę naukową pt. „PtX as the limit of high oxidation states in oxide-nitride species„ w Chemical Communications, którą zadedykowali Polskiemu Towarzystwu Chemicznemu z okazji 100-lecia ...


We wrześniu 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał do życia Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, który utworzyły Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska oraz Uniwersytet Gdański. To z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń w historii instytucji akademickich w Gdańsku, otwierające drogę do konsolidacji gdańskich uczelni ...

Stworzono dla PTChem. Wszystkie prawa zastrzeżone

Administrator strony: Dr Joanna Drzeżdżon